Ginekofiliya

Ginekofiliya - to ... Što ginekofiliya?

(gynaecophilia; ginekološki . - + grčki philia ljubav, želja, grijeh ginekomaniya zastario) - hypersexuality u muškaraca, karakterizira nekontrolirana želja za seksualnom približavanja novim ženama ...

Veliki medicinski rječnik. 2000.