Parahippocampal gyrus

Gyrus parahippocampal - to je ... Što je parahippocampal gyrus?

(g parahippocampalis, PNA, g, hipokampi BNA, JNA, sin: ... I. hipokampus, a Seahorse I. I.) uzdužno u donjem dijelu medijalne površine polukugle Ograničeno na kolateralnu brazdu i brazdu hipokampusa; natrag u srednje okcipitalno-vremenski I.

Veliki medicinski rječnik. 2000.