Haberova formula

Haberova formula je ... Koja je Haber formula?

(f. Haber, 1868-1934, u njemu. kemičar) formula za izračunavanje toksodozy udisanje štetnih tvari, kao što su radovi njihova koncentracija u zraku na vrijeme izlaganja.

Veliki medicinski rječnik. 2000.