Hemangiom pauk

Hemangiom pauk - i ... Što je hemangiom pauk?

(h araneum, syn., G. zvjezdastih, pauk madeži) G. kapilarni kožu u obliku povišenom crvene točke na koži bubrenje, iz kojeg tanke krvne žile protežu radijalno.

Veliki medicinski rječnik. 2000.